• biuro(at)trueit.pl
  • +48 22 299 84 66
  • ul. Młynarska 23 lok. 59, 05-500 Piaseczno

Instalacja pakietu sun-java6-jdk na Ubuntu lucid

pattern
blog
26 Feb

Instalacja pakietu sun-java6-jdk na Ubuntu lucid

Poniższy tekst przedstawia sposób instalacji pakietu sun-java w przypadku kiedy standardowe działanie polegające na dodaniu do repozytoriów pakietów partner nie działa.

Standardowa procedura polega na wykonaniu następujących komend w konsoli:

sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ maverick partner" 
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jdk

Jeżeli ten sposób zawiedzie i pakiet sun-java6-jdk nie będzie mógł być odnaleziony, należy wykonać w konsoli następujące komendy:

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:sun-java-community-team/sun-java6
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jdk

>