Instalacja pakietu sun-java6-jdk na Ubuntu lucid.

Poniższy tekst przedstawia sposób instalacji pakietu sun-java w przypadku kiedy standardowe działanie polegające na dodaniu do repozytoriów pakietów partner nie działa.

Standardowa procedura polega na wykonaniu następujących komend w konsoli:

sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ maverick partner"
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jdk

Jeżeli ten sposób zawiedzie i pakiet sun-java6-jdk nie będzie mógł być odnaleziony, należy wykonać w konsoli następujące komendy:

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:sun-java-community-team/sun-java6
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jdk