Tworzenie stopki z logo w programie Mozilla Thunderbird

Na pierwszy rzut oka stworzenie stopki zawierającej logo firmy oraz danych kontaktowych danej osoby nie jest trywialnym zadaniem. Tak naprawdę jest to prostsze niż się spodziewacie. Aby stworzyć stopkę zawierającą logo oraz dane kontaktowe w programie Thunderbird, nie potrzebna jest znajomość html ani żadnej innej technologii wychodzącej poza możliwości przeciętnego użytkownika komputera. 

Jak więc się do tego zabrać?

Musimy stworzyć szablon stopki. Aby to uczynić wystarczy kliknąć na przycisk tworzenia nowej wiadomości w programie. I zaczynamy tworzyć stopkę tak jakbyśmy pisali normalną wiadomość.

Aby dodać logo firmy musimy je najpierw skopiować do schowka. Aby to uczynić otwieramy logo w dowolnej przeglądarce plików graficznych (np IrfanView) i kopiujemy poprzez kombinację klawiszy Ctrl+C lub Edycja->Kopiuj (w zależności od przeglądarki plików graficznych). Następnie dodajemy plik do naszej wiadomości poprzez kombinację klawiszy Ctrl+v lub Edycja->Wklej. Po tej czynności logo powinno pojawić się w naszej wiadomości tak jak na obrazku poniżej.

Tworzenie stopki w Mozilla Thunderbird

Następnie pod logo firmy możemy dodać dowolny tekst definiujący kontakt do osoby piszącej wiadomość np: imię, nazwisko, telefon, adres, e-mail, strona www, skype, etc. Dodatkowo dzięki opcjom w pasku powyżej pola tworzenia wiadomości, można dostosować format tekstu - wielkość czcionki, kolor, styl, etc. 

 

Gdy stopka wiadomości zostanie zredagowana, trzeba ją zapisać. W tym celu klikamy Plik->Zapisz jako->Plik. Wybieramy folder docelowy i zapisujemy plik pod nazwą np. stopka.html

Ustawienie stworzonej stopki jako domyślnej dla wszystkich wiadomości

Aby dodać stworzoną stopkę do tworzonych wiadomości należy wejść w menu Narzędzia->Konfiguracja kont. Otwiera nam się okno konfiguracji konta e-mail (Rys. poniżej) Zaznaczamy konto, dla którego chcemy skonfigurować stopkę i zaznaczamy "ptaszkiem" opcję Używaj treści z pliku (tekstowego, HTML lub obrazka). Poniżej wybieramy plik stopka.html, który wcześniej tworzyliśmy i zapisujemy zmiany klikając przycisk OK.

zmiana konfiguracji konta

Od tej pory, każda nowa wiadomość będzie zwierała stworzoną przez nas stopkę.