Pakiet abonamentowy - "medium"

Pakiet abonamentowy "medium" skierowany jest dla małych firm, które potrzebują opieki nad infrastrukturą IT. Wysokość opłaty abonamentowej waha się od 700zł do 1100zł netto miesięcznie. Opłata ta zależna jest od rodzaju usług, czasu przeznaczonego na usługi w Państwa firmie oraz ilości komputerów i innego sprzętu. Wysokość opłaty abonamentowej w ramach pakietu medium jest ustalana indywidualnie z klientem po sprecyzowaniu jego wymagań.

Co zawiera pakiet?

  • obsługa do 15 komputerów,
  • czas usług - od 9 godzin,
  • darmowe konsultacje,
  • darmowy dojazd do 30km w ramach dwóch wizyt w miesiącu,
  • cena za rozpoczętą godzinę pracy u klienta - 80 zł netto,
  • cena za każdą rozpoczętą godzinę pracy poza abonamentem - 100zł netto.*

* - jeżeli abonament został wykupiony na 14 godzin (1100zł), wtedy każda rozpoczęta godzina poza abonamentem kosztuje 80zł netto.

Przykład

Firma XYZ posiadająca małą sieć komputerową (10 komputerów, 4 drukarki, serwer plików) potrzebuje obsługi informatycznej dla swojej infrastruktury IT. Dodatkowo firma chciałaby, aby ktoś aktualizował stronę internetową firmy raz w miesiącu. Wyliczyliśmy, że czas potrzebny na obsługę firmy to 10 godzin miesięcznie. Abonament na usługi informatyczne dla firmy wyniesie 800zł netto. W ramach abonamentu nasz pracownik raz, lub w razie potrzeby, dwa razy w miesiącu odwiedzi firmę w celu sprawdzenia poprawności działania infrastruktury IT firmy XYZ. Dodatkowo raz w miesiącu będziemy aktualizowali stronę firmy.

Jeżeli okaże się, że w danym miesiącu 10 godzin będzie niewystarczające, firma XYZ ma możliwość dokupienia dodatkowych godzin poza abonamentowych - 100zł netto za każdą godzinę.