Openbravo ERP

Czym jest Openbravo ERP?

Openbravo ERP to opensourcowy system ERP (ang. Enterprise Resource Planning) skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). System jest tworzony i rozwijany przez hiszpańską firmę Openbravo. Dzięki systemowi mamy możliwość zawarcia wszystkich funkcjonalności w jednym systemie. Różne moduły umożliwiają zarządzanie sprzedażą, zakupem, magazynami, produkcją, projektami, księgowością, etc. Ponadto wszystkie moduły są ze sobą połączone, dzięki czemu jest możliwość szybkiego dostępu do informacji.

Główne zalety systemu Openbravo ERP.

Nie wątpliwie największą zaletą systemu jest brak opłat licencyjnych oraz otwartość kodu - dzięki czemu jest możliwość dowolnej modyfikacji systemu i dostosowania go do potrzeb klienta. System Openbravo ERP jest idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących oszczędności.

Z systemu można korzystać na każdym stanowisku komputerowym, nie zależnie od systemu operacyjnego. Wynika to z faktu, że jest to program webowy - dostępny za pomocą przeglądarki internetowej (Firefox, IE, Chrome, etc). System może (nie musi) być udostępniony na zewnątrz firmy w sieci Internet, dzięki czemu pracownicy firmy mogą mieć dostęp do systemu z każdego miejsca i w każdym czasie.

Rozbudowany system nadawania uprawnień, umożliwia określenie dostępu do elementów systemu oraz do danych w systemie, dla poszczególnych użytkowników (pracowników). Każdy ma dostęp tylko do tego do czego musi mieć.

 

Pracownicy firmy True IT jako pierwsi w Polsce podejmowali się wdrożenia systemu Openbravo ERP.

Wdrażamy, szkolimy, oraz rozwijamy i dostosowujemy system do potrzeb klienta.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani systemem prosimy o kontakt.