Openbravo ERP - Moduł zarządzania projektem

Openbravo ERP - zarządzanie projektemModuł zarządzania projektem jest skierowany do firm, których działania bazują na dostarczaniu usług dla innych podmiotów. Moduł pozwala na zarządzanie budżetem, fazami, zadaniami, wydatkami lub zakupami, które dotyczą każdego projektu. W systemie jest możliwość wprowadzenia dwóch typów projektów: wielofazowego – gdzie mamy możliwość dzielenia na fazy oraz zadania w poszczególnych fazach oraz usługowego – bazującego głównie na usługach i produktach. Do każdego projektu można przypisać arkusze wydatków, w których mogą być umieszczone informacje o wydatkach w wartości pieniężnej bądź czasowej każdego pracownika. Przy projektach usługowych można wprowadzać oferty na produkty które będziemy kupować od innych kontrahentów.

 

Moduł zarządzania projektem umożliwia:

  • Wprowadzanie typów projektów, faz oraz zadań.
  • Definiowane wydatków i przypisywanie ich do konkretnego projektu.
  • Automatyczne generowanie zamówień zakupu dla projektu.
  • Automatyczne generowanie faktur sprzedaży dla projektu.
  • Generowanie raportów z budżetu dla projektu.
  • Wprowadzanie wewnętrznych wydatków.
  • Wprowadzanie ofert, przetargów na dane produkty do projektu.
  • Generowanie raportów z opłacalności (dochodowości) projektu.
  • Kalkulację oraz raportowanie kosztów zasobów ludzkich wykorzystywanych przy projekcie.