Openbravo ERP - Moduł zarządzania głównymi danymi

Openbravo ERP- Zarządzanie produktamiPodstawą działania przedsiębiorstw jest możliwość zarządzania danymi przedsiębiorstwa. W systemie Openbravo ERP jest to możliwe dzięki modułowi Zarządzania Głównymi Danymi (ang. Master Data Management), który umożliwia wprowadzenie do systemu informacji (produktów, dostawców, klientów, pracowników, etc), które później będą wykorzystywane w innych modułach. Dzięki systemowi dane firmy mogą być dzielone między różne struktury organizacji. System zapobiega wprowadzaniu duplikatów, dzięki czemu dane w systemie są zawsze spójne i łatwo je wyszukać.

Zarządzanie produktami:

 • Kategorie produktów.
 • Duży zakres informacji o produkcie: jednostki miary, wymiary, waga, typ produktu (przedmiot, usługa, koszt), zestawy atrybutów dla produktu, kod kreskowy, możliwość grania obrazka produktu.
 • Jednostki miary, konwersje jednostek miary. Produkt może mieć przypisane więcej niż jedną jednostkę miary w systemie.
 • Zestawienia materiałowe – możliwość zdefiniowania z jakich innych produktów składa się dany produkt.
 • Możliwość przydzielania kontrahentów do danego produktu oraz ustalanie zasad zakupu.
 • Cenniki, możliwość stworzenia wielu cenników oraz różnych ich wersji. Możliwość automatycznego tworzenia cenników na podstawie wcześniej już zdefiniowanych (np poprzez ustalenie rabatu dla wszystkich produktów w cenniku, etc)
 • Możliwość wprowadzenia tłumaczeń danego produktu na inne języki.

 

Zarządzanie kontrahentami:

 • Klienci, dostawcy, pracownicy. Dla każdego można zdefiniować różne standardowe wartości (terminy fakturowania, forma zapłaty, cennik, forma płatności, kredyt, metody wysyłki, etc).
 • Adresy, osoby kontaktowe. Możliwość zdefiniowania wielu adresów/lokalizacji dla kontrahenta oraz zdefiniowania osób kontaktowych.
 • Rabaty, rabaty ilościowe.
 • Kategorie partnerów biznesowych.
 • Kanały sprzedaży, handlowcy, etc.