Openbravo ERP - Moduł zarządzania produkcją

Openbravo ERP - zarządzanie produkcjąTa część systemu pozawala na kontrolę wszystkich procesów produkcyjnych od początku do końca. Dzięki zarządzaniu produkcją w systemie zawsze będą dostępne informacje o produkcji w toku, planach produkcyjnych, zapotrzebowaniu na produkcję, etc. Dla każdego procesu produkcyjnego możliwe jest określenie kosztów, pracowników, maszyn, narzędzi, etc. System umożliwia również prowadzenie okresowej kontroli jakości, określenie punktów kontrolnych, wprowadzenie okresowej konserwacji maszyn, etc. Dzięki tym funkcjom mamy możliwość pilnowania aby produkcja zawsze przebiegała sprawnie, był jak najmniej awarii oraz produkowany produkt był jak najwyższej jakości.

 

Moduł zarządzania produkcją umożliwia:

  • Tworzenie planów procesów produkcyjnych (receptury)
  • Tworzenie zapotrzebowania na produkcję – informacje ile danego produktu musi zostać wyprodukowane.
  • Wprowadzanie nakładu pracy – ile w rzeczywistości zostało wyprodukowane.
  • Kontrola produkcji w toku – informacje ile produktów z danego zapotrzebowania na produkcję zostało wyprodukowanych a ile jest jeszcze do wyprodukowania.
  • Wprowadzania okresowej kontroli jakości – w systemie jest przechowywana informacja z kontroli i testów produktu.
  • Możliwość automatycznego przydzielania numeru seryjnego oraz numer partii dla produktów produkowanych.
  • Określanie kosztów produkcji.
  • Definiowanie struktur produkcyjnych w organizacji – wprowadzanie hal produkcyjnych, maszyn, obszarów roboczych.
  • Pełna integracja z modułem MRP