Openbravo ERP - Moduł zarządzania nabywaniem

Openbravo ERP - Zarządzanie zaoptarzeniemDzięki temu modułowy każda firma, może obniżyć koszty akwizycji i zmaksymalizować oraz usprawnić współpracę z dostawcami. W tym przypadku system umożliwia zarządzanie łańcuchem nabywania od zapotrzebowania, zamówienia zakupu, faktury zakupu do odbioru zamówionych towarów. Moduł ten jest w pełni zintegrowany z modułami odpowiedzialnymi za: zarządzanie finansami, księgowość oraz magazyny.

 

Dzięki funkcjonalności tworzenia kolejnych dokumentów bazując na poprzednich, Openbravo ERP pozwala na możliwie jak największe wyeliminowanie czynnika błędu ludzkiego. Dostępne są procesy, które umożliwiają automatyczne tworzenie dokumentów np. odbioru materiału czy faktury zakupu z zamówienia, bądź zamówienia z zapotrzebowania, etc. Każdy dokument zawiera informację na podstawie jakiego innego dokumentu został utworzony. Dzięki temu użytkownik ma możliwość szybkiego przejścia np z faktury do zamówienia zakupu, którego ta faktura dotyczyła.

 

Dzięki modułowi zarządzania nabywaniem system umożliwia między innymi:

  • Standaryzowanie oraz automatyzację procesów związanych z zakupem.
  • Kontrolę zamówień pracowników poprzez możliwość generowania zapotrzebowania.
  • Tworzenie dokumentów zamówień, odbioru materiału, faktur zakupu.
  • Tworzenie porównawczych raportów zamówień zakupu, odbioru materiału czy faktur zakupu.
  • Kontrolę statusów zamówień oraz płatności.
  • Kontrolę relacji między zamówieniami, odbiorem materiałów oraz fakturami zakupu.