Openbravo ERP - Moduł zarządzania sprzedażą

Openbravo ERP - zarządzanie sprzedażąModuł zarządzania sprzedażą w Openbravo ERP został zaprojektowany w ten sposób, aby umożliwić jak największą elastyczność oraz adaptowalność do potrzeb każdego klienta. System umożliwia łączenie dokumentów (zamówienia, przesyłki, faktury) w dowolnej kolejności. Jeśli jest taka potrzeba, możliwe jest również pomijanie niektórych z tych dokumentów przy łańcuchu sprzedaży.

Dzięki temu modułowi jest możliwość bieżącej kontroli statusu zamówień, wysyłek, etc.

Dzięki rozbudowanym raportom, jest możliwość uzyskania informacji zbiorczej np. o sprzedaży w różnych okresach, wysłanych przesyłkach, wystawionych fakturach, etc.

 

Moduł umożliwia między innymi:

  • Tworzenie dokumentów zamówienia sprzedaży, wysyłkowych, faktur sprzedaży, etc.
  • Różne typy dokumentu zamówienia sprzedaży (standardowe, magazynowe – automatycznie zostaje stworzony dokument wydania z magazynu, punktu sprzedaży – automatycznie zostaje wygenerowany dokument wydania towaru oraz faktura sprzedaży)
  • Dokumenty wydania towaru – mogą być automatycznie generowane na podstawie pozycji zamówień sprzedaży w toku. Istnieje możliwość anulowania dokumentu wydania z magazynu.
  • Automatyczne generowanie faktur zakupu z zamówień zakupu lub dokumentów wydania towaru z magazynu.
  • Wiele raportów pozwalających na bieżącą kontrolę procesu sprzedaży – w tym porównawczych.
  • Możliwość określania i wypłacania prowizji dla sprzedawców.
  • Możliwość integracji z systemem sprzedaży POS – Openbravo POS – możliwość sprzedaży w wielu placówkach jednocześnie.