Openbravo ERP - Moduł finansowo księgowy

Openbravo ERP - moduł finansowo księgowyFunkcjonalność zarządzania finansami oraz księgowością w systemie Openbravo ERP została zaprojektowana w ten sposób, aby w jak największym stopniu zminimalizować ilość ręcznie rutynowo wprowadzanych danych przez księgowych. Dzięki temu mogą oni skupić się na innych, bardziej wartościowych aspektach swojej pracy. Informacje o księgowaniach są uzyskiwane automatycznie z innych modułów.

 

Księgowość w systemie obejmuje między innymi:

 • Standardowy plan kont księgowych.
 • Tworzenie nowych wpisów w planie kont księgowych oraz dostosowywanie go do potrzeb firmy.
 • Zarządzanie okresami księgowymi. Możliwość wprowadzenia nie standardowych okresów księgowych.
 • Różne kategorie podatkowe oraz podatki – można wprowadzać nowe i edytować istniejące.
 • Powiązania operacji księgowych z dokumentami – w łatwy sposób można zweryfikować, które dokumenty spowodowały wpis na kontach księgowych.
 • Możliwość manualnego księgowania.
 • Wygenerowanie obrotówki – bilansu testowego.
 • Raporty księgi głównej
 • Bilans.

 

Zarządzanie finansami obejmuje między innymi:

 • Generowanie płatności długów
 • Zarządzanie płatnościami
 • Wprowadzanie wyciągów bankowych i określanie powiązań płatności z długami.
 • Zarządzanie płatnościami gotówką.
 • Zarządzanie płatnościami przelewowymi.
 • Raporty bankowe, gotówkowe, płatności, prognozy przepływu gotówki.

 

Zarządzanie środkami trwałymi obejmuje między innymi:

 • Definicje środków trwałych, wycenę, etc.
 • Amortyzację środków trwałych – liniowa (czasowa, procentowa)

 

Multinarodowość:

 • System umożliwia operacje w wielu walutach.
 • Możliwe jest księgowanie na wielu planach kont księgowych jednocześnie.
 • System wspomaga międzynarodowe numeracje kont bankowych.
 • Interfejs systemu może być w wielu językach – każdy użytkownik ma przypisany domyślny język.